Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling. (zie hieronder)

Wil je dit schooljaar (2020-2021) nog instappen? Stuur een mailtje en dan maken we zo snel mogelijk een afspraak.
 

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2021-2022:

-Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn, kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2020 t.e.m. 29 februari 2021.

-Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2020 t.e.m. 29 februari 2021.

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022:

Vanaf 1 maart 2021 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2021-2022 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.

GO! basisschool De Linde
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 16
info@bsdelinde.net

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be