Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling. (zie hieronder)

Wil je dit schooljaar (2023-2024) nog instappen? Stuur een mailtje en dan maken we zo snel mogelijk een afspraak.
 

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2024-2025:

-Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn, kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2023 t.e.m. 29 februari 2024.

-Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2023 t.e.m. 29 februari 2024.

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025:

Vanaf 1 maart 2024 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2024-2025 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.