Schoolvisie

Welkom in De Linde!

In onze school is elk kind een VIP.                           

Een Veelzijdig Individu met Pit

Zo zien we onze leerlingen graag! Kinderen die hun eigen talenten kunnen ontplooien en zich ontwikkelen tot een unieke persoonlijkheid. Die kansen bieden wij van De Linde hen graag aan. Verdraagzaamheid, respectvol omgaan met elkaar, ontwikkeling van sociale en leergierige persoonlijkheden, intellectuele en creatieve gaven aanmoedigen, voorbereiding op de secundaire studies …… Elke leerling(e) is bij ons uniek, en wordt volgens zijn of haar persoonlijkheid gestimuleerd in het bereiken van zijn of haar doel. Ons lerarenteam staat daar garant voor. Heel veel initiatieven worden hiervoor genomen. Ieder radertje in onze school zorgt er mee voor dat uw kind zich goed voelt op school.

Een kleine greep wat u allemaal mag verwachten:

  • Lessen ‘vreemde talen’ vanaf de 3de kleuterklas (uniek in de omgeving)
  • Gratis schoolzwemmen, watergewenning vanaf de 2de kleuterklas.
  • De school legt € 120 bij per kind in de 2de en 3de graad voor bos- en zeeklassen
  • Interactieve schoolborden
  • De meest moderne leerboeken
  • Afwisselende werkvormen
  • Creativiteit in al zijn vormen
  • Leerlingenraad
  • Speelgoedkoffers op de speelplaats
  • Schoolbus

Teveel om op te noemen! U kan altijd een kijkje komen nemen in de klassen. Onze deuren staan altijd open, u bent steeds welkom. Dit alles wordt U aangeboden door ons VIP schoolteam. Het schoolteam met Vastberaden Idealistische Persoonlijkheden, die dagelijks in de weer zijn om uw kind het beste van het beste te kunnen geven. Uw kind te zien groeien in kunde, wijsheid en sociale vaardigheden is voor ons een bron van vreugde en stimulans.

Elien Ooms

Directeur

Campus Bornem: van kleuter tot kanjer

Op onze ruime campus krijgt iedereen de kans om te ontwikkelen op zijn eigen snelheid. Je start als kleuter in Basisschool De Linde en groeit stap-voor-stap uit tot een echte Kanjer.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool De Linde maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”