Documenten

Bij de inschrijving dient een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat je, op het moment van inschrijving, de ISI-pluskaart en/of het identiteitsbewijs van je kind meebrengt.

Als je kind gaat instappen in de lagere school vragen we je zijn/haar laatste rapport mee te brengen.