Open klasdagen

Dit schooljaar voorzien wij de volgende data:

  • zaterdag 10 oktober: van 10u tot 12u
  • zaterdag 6 februari: open campusdag: je kan onze kleuterklassen en klasjes van de lagere school komen bezoeken tussen 10u tot 12u. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Wel je aanmelden op het secretariaat van de lagere school. Per gezinsbubbel brengen we je naar een kleuterklas of naar een klasje van de lagere school waar je veilig onze klaswerking kan verkennen met de klasleerkracht. Hopelijk tot dan!
  • zaterdag 8 mei: van 10u tot 12u.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! basisschool De Linde
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 16
info@bsdelinde.net

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be